Disclaimer - Oh Norman Sales Training

Disclaimer

Lanen Beheer BV (Kamer van Koophandel: 20132562), hierna te noemen Oh Norman™ Benelux, verleent u hierbij toegang tot www.​salestraining-ohnorman.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Oh Norman™ Benelux behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.salestraining-ohnorman.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Lanen Beheer BV.

Beperkte aansprakelijkheid

Oh Norman™ Benelux spant zich in om de inhoud van www.salestraining-ohnorman.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.salestraining-ohnorman.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Oh Norman™ Benelux.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.salestraining-ohnorman.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.salestraining-ohnorman.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Oh Norman™ Benelux nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende onze eigen materialen liggen bij Oh Norman Benelux en/of GPA US LLC.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.